Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm

Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 27/07/2016, thi công lắp bặt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 01
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 01
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 02
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 02
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 03
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 03
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 04
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm 04
Bạt che nắng nhà anh Định P1506 toà HH3 Linh Đàm
5 (100%) 2 votes
 
error: No copy!