Video giàn phơi thông minh: Sản xuất, trưng bày, lắp đặt