Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Để tiết kiệm diện tích tối đa, anh Tuấn Anh (số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã quyết định lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn. Vị trí mà anh lựa chọn lắp đặt  giàn phơi quần áo là ở bên ngoài trần mái tôn nhà anh. Cùng theo dõi qua loạt ảnh dưới đây.
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội-03
Giàn phơi thông minh có thể lắp đặt trên mọi địa hình, mọi vị trí -01
Giàn phơi thông minh có thể lắp đặt trên mọi địa hình, mọi vị trí -01
Giàn phơi thông minh có thể lắp đặt trên mọi địa hình, mọi vị trí -02
Giàn phơi thông minh có thể lắp đặt trên mọi địa hình, mọi vị trí -02
Giàn phơi thông minh có thể lắp đặt trên mọi địa hình, mọi vị trí -03
Giàn phơi thông minh có thể lắp đặt trên mọi địa hình, mọi vị trí -03
Anh Tuấn Anh quyết định lựa chọn diện tích dư ra của mái tôn bên ngoài để lắp đặt giàn phơi -01
Anh Tuấn Anh quyết định lựa chọn diện tích dư ra của mái tôn bên ngoài để lắp đặt giàn phơi -01
Anh Tuấn Anh quyết định lựa chọn diện tích dư ra của mái tôn bên ngoài để lắp đặt giàn phơi -02
Anh Tuấn Anh quyết định lựa chọn diện tích dư ra của mái tôn bên ngoài để lắp đặt giàn phơi -02
Anh Tuấn Anh quyết định lựa chọn diện tích dư ra của mái tôn bên ngoài để lắp đặt giàn phơi -03
Anh Tuấn Anh quyết định lựa chọn diện tích dư ra của mái tôn bên ngoài để lắp đặt giàn phơi -03
Lắp đặt giàn phơi bên ngoài trần mái tôn nhà anh Tuấn Anh số 35 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!