Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai

Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Tại sân thượng nhà chú Cường (ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai) thêm chật chội hơn do những đồ đạc và vật dụng khác cộng thêm sự cồng kềnh của giá phơi quần áo bằng inox. Ngày 1.04.2017 gia đình chú quyết định chọn và lắp đặt bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950. Sân thượng gia đình chú thoáng rộng hơn nhờ lắp đặt giàn phơi.

Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-01
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-01
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-02
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-02
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-03
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-03
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-04
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-04
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-05
Lắp đặt bộ giàn phơi HP950 nhà chú Cường ngõ 22 phường Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai-05
Tay quay bộ giàn phơi thông minh gắn trần HP950, màu bạc sang trọng hiện đại -01
Tay quay bộ giàn phơi thông minh gắn trần HP950, màu bạc sang trọng hiện đại -01
Tay quay bộ giàn phơi thông minh gắn trần HP950, màu bạc sang trọng hiện đại -02
Tay quay bộ giàn phơi thông minh gắn trần HP950, màu bạc sang trọng hiện đại -02
Tay quay bộ giàn phơi thông minh gắn trần HP950, màu bạc sang trọng hiện đại -03
Tay quay bộ giàn phơi thông minh gắn trần HP950, màu bạc sang trọng hiện đại -03
Chú Cương đang phụ giúp vợ phơi đồ trên bộ giàn phơi vừa hoàn thành-01
Chú Cương đang phụ giúp vợ phơi đồ trên bộ giàn phơi vừa hoàn thành-01
Chú Cương đang phụ giúp vợ phơi đồ trên bộ giàn phơi vừa hoàn thành-02
Chú Cương đang phụ giúp vợ phơi đồ trên bộ giàn phơi vừa hoàn thành-02
Chú Cương đang phụ giúp vợ phơi đồ trên bộ giàn phơi vừa hoàn thành-03
Chú Cương đang phụ giúp vợ phơi đồ trên bộ giàn phơi vừa hoàn thành-03
Thanh phơi được thiết kế với các khuyên cố định có khoảng cách nên quần áo không sợ bị xô hay bay-01
Thanh phơi được thiết kế với các khuyên cố định có khoảng cách nên quần áo không sợ bị xô hay bay-01
Thanh phơi được thiết kế với các khuyên cố định có khoảng cách nên quần áo không sợ bị xô hay bay-02
Thanh phơi được thiết kế với các khuyên cố định có khoảng cách nên quần áo không sợ bị xô hay bay-02
Thanh phơi được thiết kế với các khuyên cố định có khoảng cách nên quần áo không sợ bị xô hay bay-03
Thanh phơi được thiết kế với các khuyên cố định có khoảng cách nên quần áo không sợ bị xô hay bay-03
Đánh giá bài viết