Lắp giàn phơi Hà Đông - Thợ giỏi, nhiệt tình, lắp đặt cẩn thận
12