Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm

Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 19.02.2017 thi công lắp đặt giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công chung cư nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-01
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-01
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-02
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-02
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-03
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-03
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-04
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-04
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-05
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-05
Cận cảnh bộ giàn phơi HP999b tại ban công nhà chú Đức-01
Cận cảnh bộ giàn phơi HP999b tại ban công nhà chú Đức-01
Cận cảnh bộ giàn phơiHP999b tại ban công nhà chú Đức-02
Cận cảnh bộ giàn phơi HP999b tại ban công nhà chú Đức-02
Cận cảnh bộ giàn phơi HP999b tại ban công nhà chú Đức-03
Cận cảnh bộ giàn phơi HP999b tại ban công nhà chú Đức-03
Bộ tời giàn phơi HP999b được đặt cố định tường phía ngoài làm nhiệm vụ điều khiển giàn phơi-01
Bộ tời giàn phơi HP999b được đặt cố định tường phía ngoài làm nhiệm vụ điều khiển giàn phơi-01
Lưới an toàn ban công chung cư tại nhà chú Đức-01
Lưới an toàn ban công chung cư tại nhà chú Đức-01
Lưới an toàn ban công chung cư tại nhà chú Đức-02
Lưới an toàn ban công chung cư tại nhà chú Đức-02
Lưới an toàn ban công chung cư tại nhà chú Đức-03
Lưới an toàn ban công chung cư tại nhà chú Đức-03
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư CT7A khu đô thị Đặng Xá-01
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư CT7A khu đô thị Đặng Xá-01
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư CT7A khu đô thị Đặng Xá-02
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư CT7A khu đô thị Đặng Xá-02
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư CT7A khu đô thị Đặng Xá-03
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư CT7A khu đô thị Đặng Xá-03
Thi công lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn nhà chú Đức P906 CT7A khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm
5 (100%) 1 vote