Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City

Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City

Ngày 13.03.2017 đội thợ tiến hành thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City.

Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -01
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -01
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -02
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -02
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -03
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -03
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -04
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -04
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -05
Thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P1505, Tầng 4, Time City -05
Hai thanh giàn phơi được thu gọn trên cao giúp không gian ban công thoáng đẹp-01
Hai thanh giàn phơi được thu gọn trên cao giúp không gian ban công thoáng đẹp-01
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của 2 thanh phơi tùy ý -01
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của 2 thanh phơi tùy ý -01
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của 2 thanh phơi tùy ý -01
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của 2 thanh phơi tùy ý -01
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của 2 thanh phơi tùy ý -03
Có thể điều chỉnh độ cao thấp của 2 thanh phơi tùy ý -03
Ngắm cận cảnh bộ giàn phơi thông minh HP888B độc đáo khi sở hữu mặt đen huyền bí -01
Ngắm cận cảnh bộ giàn phơi thông minh HP888B độc đáo khi sở hữu mặt đen huyền bí -01
Ngắm cận cảnh bộ giàn phơi thông minh HP888B độc đáo khi sở hữu mặt đen huyền bí -02
Ngắm cận cảnh bộ giàn phơi thông minh HP888B độc đáo khi sở hữu mặt đen huyền bí -02
Ngắm cận cảnh bộ giàn phơi thông minh HP888B độc đáo khi sở hữu mặt đen huyền bí -03
Ngắm cận cảnh bộ giàn phơi thông minh HP888B độc đáo khi sở hữu mặt đen huyền bí -03
Thanh phơi inox cao cấp rất chắc chắn được thiết kế 40 lỗ phơi chia đều cho 2 thanh-01
Thanh phơi inox cao cấp rất chắc chắn được thiết kế 40 lỗ phơi chia đều cho 2 thanh-01
Thanh phơi inox cao cấp rất chắc chắn được thiết kế 40 lỗ phơi chia đều cho 2 thanh-02
Thanh phơi inox cao cấp rất chắc chắn được thiết kế 40 lỗ phơi chia đều cho 2 thanh-02
Rate this post

Trả lời

error: No copy!