Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome

Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome

Ngày 20/10/2016, sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Dây cáp giàn phơi của gia đình anh bị đứt. Lỗi này khiến giàn phơi không thể hoạt động được bình thường. Vì lẽ đó, thợ sửa giàn phơi của chúng tôi đã nhanh chóng có mặt để sửa. 

Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 01
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 01
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 02
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 02
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 03
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 03
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 04
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 04
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 05
Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 05
Sửa giàn phơi thông minh thay dây cáp nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 06
Sửa giàn phơi thông minh thay dây cáp nhà anh Lượng P906 E3B Ecohome 06
Rate this post

Trả lời

error: No copy!