Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội

Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 27.02.2017 đội thợ kỹ thuật của đơn vị giàn phơi thông minh đã có mặt giúp gia đình chị Oanh (số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội) thay phần dây cáp giàn phơi bị đứt trong quá trình sử dụng.
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-01
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-01
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-02
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-02
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-03
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-03
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-04
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-04
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-05
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội-05
Thay dây cáp 2 sợi giàn phơi thông minh tại nhà giá 250.000đ-01
Thay dây cáp 2 sợi giàn phơi thông minh tại nhà giá 250.000đ-01
Thay dây cáp 2 sợi giàn phơi thông minh tại nhà giá 250.000đ-02
Thay dây cáp 2 sợi giàn phơi thông minh tại nhà giá 250.000đ-02
Sau khi dây cáp được thay bộ giàn phơi nhà chị Oanh hoạt động bình thường trở lại -01
Sau khi dây cáp được thay bộ giàn phơi nhà chị Oanh hoạt động bình thường trở lại -01
Sau khi dây cáp được thay bộ giàn phơi nhà chị Oanh hoạt động bình thường trở lại -02
Sau khi dây cáp được thay bộ giàn phơi nhà chị Oanh hoạt động bình thường trở lại -02
Thay dây cáp giàn phơi nhà chị Oanh số 1 ngõ 69 phố Tư Đình, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội
5 (100%) 1 vote