Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506, No 10A, KĐT Sài Đồng, Long Biên - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506, No 10A, KĐT Sài Đồng, Long Biên

Ngày 21/05/2016, Sửa thay dây giàn phơi thông minh nhà 1506 – No 10A – KĐT Sài Đồng – Long Biên

Với quan điểm làm việc tận tâm vì khách hàng, chúng tôi nhận làm tất cả những yêu cầu từ khách hàng với những việc nhỏ nhất. Nhận được yêu cầu sửa thay dây giàn phơi của chủ nhà, chúng tôi đã nhanh chóng điều thợ đến xử lý ngay trong ngày, để khách hàng có thể sử dụng giàn phơi ngay mà không bị ảnh hưởng tới nhu cầu phơi đồ hằng ngày của gia đình. “Tận tâm vì khách hàng” là quan điểm làm việc của chúng tôi.

Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 - No 10A - KĐT Sài Đồng - Long Biên 01
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 – No 10A – KĐT Sài Đồng – Long Biên 01 – Sửa giàn phơi thông minh
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 - No 10A - KĐT Sài Đồng - Long Biên 02
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 – No 10A – KĐT Sài Đồng – Long Biên 02 – Sửa giàn phơi
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 - No 10A - KĐT Sài Đồng - Long Biên 03
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 – No 10A – KĐT Sài Đồng – Long Biên 03 – Sửa giàn phơi
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 - No 10A - KĐT Sài Đồng - Long Biên 04
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 – No 10A – KĐT Sài Đồng – Long Biên 04 – Sửa giàn phơi quần áo
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 - No 10A - KĐT Sài Đồng - Long Biên 05
Sửa thay dây giàn phơi nhà 1506 – No 10A – KĐT Sài Đồng – Long Biên 05 – Sửa giàn phơi quần áo
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!