Sửa thay dây cáp giàn phơi nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã

Sửa thay dây cáp giàn phơi nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã

Ngày 24/10/2016, thợ sửa chữa của chúng tôi đã sửa thay dây cáp giàn phơi nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sửa thay dây cáp giàn phơi nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 01
Sửa thay dây cáp giàn phơi nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 01
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 02
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 02
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 03
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 03
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 04
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 04
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 05
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 05 – Sửa giàn phơi thông minh
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 06
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà anh Khiêm số 15 ngõ 166 phố Kim Mã 06
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh, sửa giàn phơi thông minh Kim Mã 07
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh, sửa giàn phơi thông minh Kim Mã 07
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh, sửa giàn phơi thông minh Kim Mã 08
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh, sửa giàn phơi thông minh Kim Mã 08
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 09
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 09
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 10
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 10
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 11
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 11
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 12
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 12
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 13
Thay dây cáp giàn phơi thông minh 13
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!