Sửa giàn phơi thông minh Thanh Xuân nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung

Sửa giàn phơi thông minh Thanh Xuân nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung

Ngày 23.01.2017 sau khi nhận được yêu cầu sửa giàn phơi tại Thanh Xuân của anh Trình, đội thợ kỹ thuật của chúng tôi đã đến kiểm tra lỗi sau đó tiến hành sửa chữa. Lỗi hỏng giàn phơi gia đình anh gặp phải là đứt 2 sợi dây cáp bên ngoài. Chi phí thay thế, sửa chữa trọn gói là 250.000đ

Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-01
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-01
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-02
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-02
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-03
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-03
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-04
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-04
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-05
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-05
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-01
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-01
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-02
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-02
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-03
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-03
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-04
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-04
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-05
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-05
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -01
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -01
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -02
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -02
Rate this post

Trả lời

error: No copy!