Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 23.01.2017 sau khi nhận được yêu cầu đội thợ kỹ thuật của chúng tôi đã đến kiểm tra lỗi sau đó tiến hành sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-01
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-01
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-02
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-02
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-03
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-03
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-04
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-04
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-05
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Trình Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội-05
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-01
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-01
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-02
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-02
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-03
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-03
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-04
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-04
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-05
Quần áo đã được treo lên để thử tải trọng lên tới 60kg của giàn phơi HP950-05
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -01
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -01
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -02
Dây cáp giàn phơi là loại chính hãng có sức bền và tải trọng lớn -02
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!