Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Trong quá trình sử dụng giàn phơi nhà anh Bình đã bị hỏng. Ngày 18.01.2017 anh đã liên lạc với đội thợ sửa chữa giàn phơi Cầu giấy chuyên nghiệp của chúng tôi. Nhận được yêu cầu của anh đội thợ chúng tôi đã nhanh chóng đến kiểm tra lỗi, báo giá và bắt tay vào thay dây cáp bộ giàn phơi KS950. Giá thay dây cáp giàn phơi tại đơn vị chúng tôi là 250.000 đ  và bảo hành trong thời gian 3 tháng.

Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-01
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-01
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-02
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-02
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-03
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-03
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-04
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-04
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-05
Sửa giàn phơi thông minh nhà anh Bình Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội-05
Sau khi được sửa chữa bộ giàn phơi hoạt động bình thường trở lại -01
Sau khi được sửa chữa bộ giàn phơi hoạt động bình thường trở lại -01
Sau khi được sửa chữa bộ giàn phơi hoạt động bình thường trở lại -02
Sau khi được sửa chữa bộ giàn phơi hoạt động bình thường trở lại -02
Sau khi được sửa chữa bộ giàn phơi hoạt động bình thường trở lại -03
Sau khi được sửa chữa bộ giàn phơi hoạt động bình thường trở lại -03
Do nhu cầu phơi quần áo lớn nhà anh Bình lựa chọn lắp 4 thanh phơi dưới sự điều khiển của 1 bộ tời -01
Do nhu cầu phơi quần áo lớn nhà anh Bình lựa chọn lắp 4 thanh phơi dưới sự điều khiển của 1 bộ tời -01
Do nhu cầu phơi quần áo lớn nhà anh Bình lựa chọn lắp 4 thanh phơi dưới sự điều khiển của 1 bộ tời -02
Do nhu cầu phơi quần áo lớn nhà anh Bình lựa chọn lắp 4 thanh phơi dưới sự điều khiển của 1 bộ tời -02
Do nhu cầu phơi quần áo lớn nhà anh Bình lựa chọn lắp 4 thanh phơi dưới sự điều khiển của 1 bộ tời -03
Do nhu cầu phơi quần áo lớn nhà anh Bình lựa chọn lắp 4 thanh phơi dưới sự điều khiển của 1 bộ tời -03
Sau khi sửa giàn phơi quần áo thông minh, anh Bình rất hài lòng về chất lượng dịch vụ sửa chữa của đơn vị chúng tôi-01
Sau khi sửa giàn phơi quần áo thông minh, anh Bình rất hài lòng về chất lượng dịch vụ sửa chữa của đơn vị chúng tôi-01
Sau khi sửa giàn phơi quần áo thông minh, anh Bình rất hài lòng về chất lượng dịch vụ sửa chữa của đơn vị chúng tôi-02
Sau khi sửa giàn phơi quần áo thông minh, anh Bình rất hài lòng về chất lượng dịch vụ sửa chữa của đơn vị chúng tôi-02
Khi dây cáp giàn phơi bị đứt chưa được thay -01
Khi dây cáp giàn phơi bị đứt chưa được thay -01
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!