Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên

Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Ngày 10.01.2017 đội thợ kỹ thuật giàn phơi của chúng tôi đã đến và sửa giàn phơi quần áo thông minh tại chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên.

Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-01
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-01
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-02
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-02
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-03
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-03
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-04
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-04
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-05
Sửa giàn phơi quần áo thông minh ở chung cư học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, Long Biên-05
Giàn phơi sau khi được sửa quần áo của các anh lại được treo lên gọn gàng-01
Giàn phơi sau khi được sửa quần áo của các anh lại được treo lên gọn gàng-01
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!