Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Ngày 22/10/2016, chúng tôi đã đến sửa giàn phơi quần áo p2301 tòa CT1 Chung cư Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 01
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 01
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 02
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 02
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 03
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 03
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 04
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 04
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 05
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 05
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 06
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 06
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 07
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 07
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 08
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 08
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 09
Sửa giàn phơi quần áo p2301 CT1 CC Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 09
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh 10
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh 10
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh 11
Sửa thay dây cáp giàn phơi thông minh 11
Sửa giàn phơi thông minh Hà Nội 12
Sửa giàn phơi thông minh Hà Nội 12
Sửa giàn phơi thông minh Hà Nội 13
Sửa giàn phơi thông minh Hà Nội 13

Xem thêm ảnh sửa giàn phơi thông minh tháng 10/2016

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!