Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm

Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 05/06/2016, sau khi nhận được yêu cầu đội thợ chúng tôi đã đến sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 01
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 01
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 02
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 02
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 03
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 03
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 04
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 04
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 05
Sửa giàn phơi nhà anh Chung P3028 chung cư VP5 KĐT Linh Đàm 05
error: No copy!