Nhà chú Duy lắp giàn phơi phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Nhà chú Duy lắp giàn phơi phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội

Ngày 24/07/2015, thi công tại Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 01

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 01

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 02

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 02

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 03

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 03

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 04

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 04

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 05

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 05

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 06

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 06

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 07

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 07

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 08

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 08

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 09

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 09

nha chu duy lap gian phoi phong 2514 toa nha 93 pho lo duc ha noi 10

Nhà chú Duy lắp giàn phơi thông minh phòng 2514 tòa nhà 93 phố Lò Đúc, Hà Nội 10

Rate this post

Trả lời

error: No copy!