Nhà chị Hương p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Nhà chị Hương p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2

Giàn phơi Hòa Phát chung cư Mỹ Đình 2

Ngày 24/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh hòa phát HP950 cho nhà chị Hương p1711 tòa 7A chung cư Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà chị Hương lắp giàn phơi Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 - 01
Nhà chị Hương lắp giàn phơi Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 – 01
Nhà chị Hương lắp giàn phơi Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 - 02
Nhà chị Hương lắp giàn phơi Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 – 02
Nhà chị Hương lắp giàn phơi Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 - 03
Nhà chị Hương lắp giàn phơi Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 – 03
Nhà chị Hương lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 - 04
Nhà chị Hương lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 – 04
Nhà chị Hương lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 - 05
Nhà chị Hương lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát p1711 tòa 7A Mỹ Đình 2 – 05
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 06
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 06
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 07
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 07
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 08
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 08
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 09
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 09
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 10
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 10
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 11
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 11
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 12
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 12
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 13
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 13
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 14
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 14
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 15
Giàn phơi thông minh chung cư Mỹ Đình 2 15
Giàn phơi thông minh quận Nam Từ Liêm 16
Giàn phơi thông minh quận Nam Từ Liêm 16
Giàn phơi thông minh quận Nam Từ Liêm 17
Giàn phơi thông minh quận Nam Từ Liêm 17

Xem thêm video:

Xem thêm một số bộ mới lắp gần đây tại Hà Nội:

Rate this post

Trả lời

error: No copy!