Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long

Ngày 23/06/2015, thi công Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 01

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 01

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 02

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 02

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 03

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 03

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 04

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 04

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 05

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 05

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 06

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 06

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 07

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 07

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 08

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 08

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 09

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 09

nha chi duyen lap dat gian phoi thong minh phong 909 toa b thang long 10

Nhà chị Duyên lắp đặt giàn phơi thông minh phòng 909 tòa B Thăng Long 10

Rate this post

Trả lời

error: No copy!