Nhà anh Sinh lắp giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Nhà anh Sinh lắp giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh

Ngày 23/11/2015, thi công Nhà anh Sinh lắp giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh

Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 01
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 01
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 02
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 02
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 03
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 03
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 04
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 04
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 05
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 05
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 06
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 06
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 07
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 07
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 08
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 08
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 09
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 09
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 10
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 10
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 11
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 11
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 12
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 12
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 13
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 13
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 14
Giàn phơi thông minh P736 CT10B chung cư Đại Thanh 14
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!