Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm

Ngày 30/05/2015, thi công Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm

nha anh linh lap gian phoi thong minh phong 320 toa nha d 10 dang xa gia lam 01

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm 01

nha anh linh lap gian phoi thong minh phong 320 toa nha d 10 dang xa gia lam 02

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm 02

nha anh linh lap gian phoi thong minh phong 320 toa nha d 10 dang xa gia lam 03

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm 03

nha anh linh lap gian phoi thong minh phong 320 toa nha d 10 dang xa gia lam 04

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm 04

nha anh linh lap gian phoi thong minh phong 320 toa nha d 10 dang xa gia lam 05

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm 05

nha anh linh lap gian phoi thong minh phong 320 toa nha d 10 dang xa gia lam 06

Nhà anh Linh lắp giàn phơi thông minh phòng 320 tòa nhà D 10 Đặng Xá, Gia Lâm 06

Rate this post

Trả lời

error: No copy!