Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill

Ngắm không gian phơi “cực đỉnh” nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 20.01.2017 thi công lắp đặt bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill. Cùng ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhà anh Hòa sau khi bộ giàn phơi quần áo thông minh xuất hiện.
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-01
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-01
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-02
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-02
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-03
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-03
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-04
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-04
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-05
Ngắm không gian phơi "cực đỉnh" nhờ lắp bộ giàn phơi thông minh HP999B nhà anh Hòa Park Hill-05
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -01
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -01
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -02
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -02
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -03
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -03
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -04
Cận cảnh bộ tời tay quay rời, mỗi bên điều khiển một thanh phơi -04
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!