Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City

Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City

Ngày 1.04.2017 nhà chị Xuân (Park Hill, Time City) quyết định thay thế chiếc giá phơi inox nhà mình bởi bộ giàn phơi quần áo thông minh gắn trần HP950. Dưới đây là loạt ảnh lô gia thoáng rộng khi giàn phơi thông minh được lắp đặt hoàn thiện.

Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-01
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-01
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-02
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-02
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-03
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-03
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-04
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-04
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-05
Lô gia thoáng rộng nhờ lắp giàn phơi thông minh nhà chị Xuân Park Hill, Time City-05
Bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950, bộ giàn phơi gắn trần sản xuất theo công nghệ hiện đại-01
Bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950, bộ giàn phơi gắn trần sản xuất theo công nghệ hiện đại-01
Bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950, bộ giàn phơi gắn trần sản xuất theo công nghệ hiện đại-02
Bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950, bộ giàn phơi gắn trần sản xuất theo công nghệ hiện đại-02
Bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950, bộ giàn phơi gắn trần sản xuất theo công nghệ hiện đại-03
Bộ giàn phơi quần áo thông minh HP950, bộ giàn phơi gắn trần sản xuất theo công nghệ hiện đại-03
Giàn phơi thông minh chuyên lắp đặt , sửa chữa giàn phơi chuyên nghiệp, uy tín tại Park Hill-01
Giàn phơi thông minh chuyên lắp đặt , sửa chữa giàn phơi chuyên nghiệp, uy tín tại Park Hill-01
Giàn phơi thông minh chuyên lắp đặt , sửa chữa giàn phơi chuyên nghiệp, uy tín tại Park Hill-02
Giàn phơi thông minh chuyên lắp đặt , sửa chữa giàn phơi chuyên nghiệp, uy tín tại Park Hill-02
Giàn phơi thông minh chuyên lắp đặt , sửa chữa giàn phơi chuyên nghiệp, uy tín tại Park Hill-03
Giàn phơi thông minh chuyên lắp đặt , sửa chữa giàn phơi chuyên nghiệp, uy tín tại Park Hill-03
Lô gia gọn gàng hơn nhờ bộ giàn phơi gắn trần HP950
Lô gia gọn gàng hơn nhờ bộ giàn phơi gắn trần HP950

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!