Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda

Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda

Ngày 12.03.2017 sau khi lắp đặt hoàn thiện giàn phơi thông minh tại lô gia  anh Dự (tầng 7, chung cư CT3 Gamuda) cảm thấy mọi công đoạn phơi đồ cho cả gia đình trở nên dễ dàng hơn, nhờ đó lô gia thoáng đẹp hơn nhờ lắp giàn phơi.

Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-01
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-01
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-02
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-02
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-03
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-03
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-04
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-04
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-05
Lô gia thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà anh Dự tầng 7, chung cư CT3 Gamuda-05
Không gian phơi đồ rộng rãi thoáng mát hơn nhờ bộ giàn phơi HP999b-01
Không gian phơi đồ rộng rãi thoáng mát hơn nhờ bộ giàn phơi HP999b-01
Không gian phơi đồ rộng rãi thoáng mát hơn nhờ bộ giàn phơi HP999b-02
Không gian phơi đồ rộng rãi thoáng mát hơn nhờ bộ giàn phơi HP999b-02
Không gian phơi đồ rộng rãi thoáng mát hơn nhờ bộ giàn phơi HP999b-03
Không gian phơi đồ rộng rãi thoáng mát hơn nhờ bộ giàn phơi HP999b-03
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông phẳng
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông phẳng
Rate this post

Trả lời

error: No copy!