Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông

Ngày 7/7/2016, thi công lắp lưới an toàn ban công, lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư cao cấp Westa, Văn Quán, Hà Đông

Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 01
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 01
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 02
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 02
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 03
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 03
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 04
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 04
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 05
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 05

Trả lời

error: No copy!