Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông

Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 7/7/2016, thi công lắp lưới an toàn ban công, lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư cao cấp Westa, Văn Quán, Hà Đông
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 01
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 01
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 02
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 02
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 03
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 03
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 04
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 04
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 05
Lắp lưới bảo vệ nhà anh Điệp chung cư Westa, Văn Quán, Hà Đông 05
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!