Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá

Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 05/07/2016, thi công lắp đặt Lắp lưới an toàn ban công, lưới bảo vệ nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 01
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 01
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 02
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 02
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 03
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 03
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 04
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 04
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 05
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 05
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 06
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 06
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 07
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 07
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 08
Lắp lưới an toàn ban công nhà anh Tường CT8A kđt Đặng Xá 08
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!