Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh

Ngày 17.03.2017 , thi công lắp đặt giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công chung cư nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-01
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-01
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-02
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-02
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-03
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-03
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-04
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-04
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-05
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chú Thắng P6 tầng 14 Tháp A, Hà Thanh, Thái Thịnh-05
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-01
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-01
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-02
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-02
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-03
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-03
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-04
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-04
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-05
Tặng kèm 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP950-05
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-01
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-01
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-02
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-02
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-03
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-03
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-04
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-04
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-05
Ban công thoáng rộng hơn khi lắp đặt giàn phơi quần áo cao cấp-05
Ảnh thực tế bộ giàn phơi nhà chú Chiến-01
Ảnh thực tế bộ giàn phơi nhà chú Chiến-01
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư nhà chú Chiến
Lắp đặt lưới an toàn ban công chung cư nhà chú Chiến
Rate this post

Trả lời

error: No copy!