Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính

Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Ngày 10.01.2017 thi công lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh và lưới an toàn ban công lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-01
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-01
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-02
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-02
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-03
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-03
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-04
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-04
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-05
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-05
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-06
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-06
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-07
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-07
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-08
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-08
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-09
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-09
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-10
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-10
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-11
Lắp giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà chị Huyền chung cư Home City, Trung Kính-11
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!