Lắp giàn phơi và bạt che nắng P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai

Lắp giàn phơi và bạt che nắng P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 27/07/2016, lắp giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai, Hà Nội
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 01
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 01
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 02
Bộ tời giàn phơi mới nhất 2016 - Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 02
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 03
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 03
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 04
Giàn phơi thông minh và bạt che nắng nhà chị Hiền P802A1 toà H1 Hoà Bình Green 04
Giàn phơi thông minh Hoà Bình Green 05
Giàn phơi thông minh Hoà Bình Green 05
Giàn phơi thông minh Hoà Bình Green 06
Giàn phơi thông minh Hoà Bình Green 06
Giàn phơi thông minh Hai Bà Trưng 07
Giàn phơi thông minh Hai Bà Trưng 07
Bạt che nắng ban công tự cuốn P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai 08
Bạt che nắng ban công tự cuốn P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai 08
Bạt che nắng ban công tự cuốn P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai 09
Bạt che nắng ban công tự cuốn P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai 09
Giàn phơi thông minh chung cư Hà Nội 10
Giàn phơi thông minh chung cư Hà Nội 10
Lưới an toàn chung cư Hà Nội 11
Lưới an toàn chung cư Hà Nội 11
Lưới an toàn ban công nhà chị Hiền Hoà Bình Green
Lưới an toàn ban công nhà chị Hiền Hoà Bình Green
Lắp giàn phơi và bạt che nắng P802A1 toà H1 Hoà Bình Green, 505 Minh Khai
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!