Lắp p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm

Ngày 23/10/2016, đội thợ chúng tôi thi công lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát HP999B nhà chú Phán Phòng 210 Cầu thang 2 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân. Xuân Đỉnh. Từ liêm. (khu TT Học viện kỹ thuật Quân sự)

Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 01
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 01
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 02
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 02
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 03
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 03
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 04
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 04
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 05
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 05
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 06
Lắp giàn phơi thông minh p210 nhà N5 khu TT 212 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 06
Giàn phơi thông minh Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 07
Giàn phơi thông minh Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm 07
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát HP999B tại Từ Liêm 08
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát HP999B tại Từ Liêm 08

Xem thêm: Gia đình chị Chi lắp giàn phơi p609 chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng

Rate this post

Trả lời

error: No copy!