Lắp giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex

Ngày 16/10/2016, lắp đặt giàn phơi thông minh P1902 toà HH2 chung cư Meco Complex ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 01
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 01
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 02
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 02
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 03
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 03
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 04
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 04
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 05
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 05
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 06
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 06
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 07
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 07
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 08
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 08
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 09
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 09
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 10
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 10
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 11
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 11
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư MecoComplex 12
Giàn phơi thông minh P1902 tòa HH2 chung cư Meco Complex 12
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!