Lắp giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông

Ngày 16/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội

Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 01
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 01
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 02
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 02
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 03
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 03
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 04
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 04
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 05
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 05
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 06
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 06
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 07
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 07
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 08
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 08
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 09
Giàn phơi thông minh P12A14 tòa CT2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông 09
Giàn phơi thông minh Hà Đông 10
Giàn phơi thông minh Hà Đông 10
Giàn phơi thông minh Hà Đông 11
Giàn phơi thông minh Hà Đông 11
Giàn phơi thông minh Hà Đông 12
Giàn phơi thông minh Hà Đông 12
Giàn phơi thông minh Hà Đông 13
Giàn phơi thông minh Hà Đông 13
Giàn phơi thông minh Hà Đông 14
Giàn phơi thông minh Hà Đông 14
Giàn phơi thông minh chung cư 15
Giàn phơi thông minh chung cư 15
Giàn phơi thông minh chung cư 16
Giàn phơi thông minh chung cư 16
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!