Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính

Ngày 15/08/2015, đội kỹ thuật Thức Phương tiến hành lắp đặt giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 08

Lắp giàn phơi thông minh nhà cô Hậu số nhà 178 phố Đức Chính 08

Rate this post

Trả lời

error: No copy!