Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh

 Ngày 20/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 01

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 01

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 02

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 02

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 03

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 03

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 04

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 04

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 05

Giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 05

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 06

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 06

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 07

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 07

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 08

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 08

lap gian phoi thong minh nha chi trang phong 902 so 18 pho yen ninh 09

Giàn phơi thông minh nhà chị Trang phòng 902 số 18 phô Yên Ninh 09

Rate this post

Trả lời

error: No copy!