Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City

Ngày 06/08/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City

giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 01

Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 01

giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 02

Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 02

giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 03

Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 03

giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 04

Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 04

giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 05

Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 05

giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 06

Giàn phơi thông minh nhà chị Phượng phòng 3017 tòa T9 Times City 06

Rate this post

Trả lời

error: No copy!