Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City

Ngày 20/06/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 01

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 01

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 02

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 02

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 03

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 03

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 04

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 04

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 05

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 05

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 06

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 06

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 07

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 07

lap gian phoi thong minh nha chi phuong phong 1510 toa t4 times city 08

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 1510 tòa T4 Times City 08

Rate this post

Trả lời

error: No copy!