Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 13/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm 01
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm 01
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm 02
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm 02
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm 03
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm 03
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 04
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 04
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 05
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 05
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 06
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 06
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 07
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 07
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 08
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 08
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 09
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 09
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 10
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 10
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 11
Lắp giàn phơi thông minh Gold West Lê Văn Thiêm 11
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khanh p1305 tòa Gold West Lê Văn Thiêm
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!