Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy

Ngày 08/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 01

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 01

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 02

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 02

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 03

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 03

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 04

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 04

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 05

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 05

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 06

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 06

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 07

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 07

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 08

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 08

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 09

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 09

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 10

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 10

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 11

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 11

lap gian phoi thong minh nha chi huong phong 402 toa ctm ngo 139 cau giay 12

Giàn phơi thông minh nhà chị Hương phòng 402 tòa CTM Ngõ 139 Cầu Giấy 12

Rate this post

Trả lời

error: No copy!