Lắp giàn phơi Tây Hồ - Nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương

Lắp giàn phơi Tây Hồ – Nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 23/11/2015, đội thợ chúng tôi lắp đặt giàn phơi Tây Hồ nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 01
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 01
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 02
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 02
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 03
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 03
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 04
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 04
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 05
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 05
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 06
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 06
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 07
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 07
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 08
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 08
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 09
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 09
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 10
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 10
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 11
Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng số 16 ngõ 49 An Dương Vương 11
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!