Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên

Ngày 10/08/2015, đội thợ chúng tôi lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên

 Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 01

 Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 02

 Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 03

 Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 506 tòa B7 Kim Liên 04

Rate this post

Trả lời

error: No copy!