Lắp giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông

Cùng trong ngày 15/11/2015, đội kỹ thuật của chúng tôi đã tới lắp đặt nhà chị Hằng phòng 1913 chung cư CT6 khu đô thị Xala Hà Đông, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 01
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 01
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 02
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 02
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 03
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 03
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 04
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 04
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 05
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 05
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 06
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 06
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 07
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 07
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 08
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 08
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 09
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 09
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 11
Giàn phơi thông minh nhà C.Hằng P1913 chung cư CT6 Xa La Hà Đông 11
Rate this post

Trả lời

error: No copy!