Lắp giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu

Ngày 28/05/2016, Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 01
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 01
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 02
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 02
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 03
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 03
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 04
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 04
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 05
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 05
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 06
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 06
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 07
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 07
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 08
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 08
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 09
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 09
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 10
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tương P2210 Tây Hà Tower, đường Tố Hữu 10
Rate this post

Trả lời

error: No copy!