Lắp giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy, Phố Gia Thụy

Lắp giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy, Phố Gia Thụy

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 28/05/2016, chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy, Phố Gia Thụy
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 01
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 01
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 02
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 02
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 03
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 03
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 04
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 04
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 05
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 05
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 06
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 06
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 07
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 07
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 08
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 08
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 09
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 09
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 10
Giàn phơi thông minh nhà Anh Tú P703 tòa HH1 chung cư Gia Thụy 10
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!