Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City

Ngày 15/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City, Hà Nội

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 01

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 02

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 03

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 04

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 05

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 06

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 07

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 08

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Trường P409 tòa T18 Times City 09

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 10

Giàn phơi thông minh 10

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 11

Giàn phơi thông minh 11

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 12

Giàn phơi thông minh 12

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 13

Giàn phơi thông minh 13

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 14

Giàn phơi thông minh 14

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 15

Giàn phơi thông minh 15

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 16

Giàn phơi thông minh 16

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 17

Giàn phơi thông minh 17

lap gian phoi thong minh nha anh truong p409 toa t18 times city 18

Giàn phơi thông minh 18

Rate this post

Trả lời

error: No copy!