Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội

Ngày 01/08/2015, chúng tôi lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Thịnh số 17 ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội 07

Rate this post

Trả lời

error: No copy!