Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 11/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số nhà 10 đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 01 - Giàn phơi Hòa Phát
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Ngọc ngõ 420/52 số 10 đường Kim Giang 05
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!