Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Ngày 16/06/2015, đội thợ Thức Phương thi công Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 01

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 02

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 03

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 04

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 05

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 06

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 07

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 08

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 08

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 4 pho thinh liet hoang mai ha noi 09

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 4 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 09

Rate this post

Trả lời

error: No copy!