Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng

Ngày 19/07/2015, đội thợ Thức Phương thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 01

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 02

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 03

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 04

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 05

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 06

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 07

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 08

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 08

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 09

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 09

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 10

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 10

lap gian phoi thong minh nha anh manh so 38 ngo 53 vu trong phung 11

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng 11

Rate this post

Trả lời

error: No copy!