Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm

Ngày 23/06/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 01

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 02

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 03

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 04

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 05

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 06

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 07

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 08

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 09

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 10

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 10

lap gian phoi thong minh nha anh manh phong 710 no 6a ban dao linh dam 11

Giàn phơi thông minh nhà anh Mạnh phòng 710 Nơ 6A bán đảo Linh Đàm 11

Rate this post

Trả lời

error: No copy!