Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã

Ngày 26/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 10
Giàn phơi thông minh nhà anh Hiệp số 168 ngõ 192 Kim Mã 10
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!